NOKS (Kvindeorganisationernes Samarbejde i Norden)

8 Maj 2008

Kvinderådet deltager i et netværk bestående af kvindeorganisationer fra Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne og Grønland. I Finland, Sverige, Grønland og Færøerne er der ligesom i Danmark en koordinerende organisation - den finske NYTKIS, den svenske Den svenske kvindelobby, de grønlandske Kvindeforeningers Sammenslutning i Grønland og de færøske Kvindeforeningers Sammenslutning på Færøerne. Fra Norge deltager the Norwegian Assosiation for Women's Rights, og fra Island deltager Kvinderetsforeningen. Desuden har vi kontakt til Ålandsøernes kvindeorganisation, men de har endnu ikke deltaget i møderne.

Formålet er at udveksle erfaringer om ligestillingsarbejdet i de nordiske lande - herunder lovgivning, NGO-aktiviteter og aktuel kvindepolitisk debat. Desuden drøftes Nordisk Ministerråds initiativer vedrørende ligestilling. Der foregår i alle landene et kvindepolitisk arbejde, men de vilkår vi arbejder under er meget forskellige. 

Initiativet til netværket blev taget i forbindelse med Kvinderådets 100 års jubilæum i marts 1999, og gruppen mødtes første gang i efteråret 1999 i Reykjavik. Netværket mødes to gange årligt og møderne er støttet økonomisk af Nordisk Ministerråd. Kvinderådet var ansvarlig for netværket i 2000, hvor netværket var samlet i København i maj og november. Temaer for møderne var: Vold mod kvinder, unge kvinders syn på ligestillingen og etniske kvinders vilkår. I 2001 var Finland ansvarlig for netværket, og på  begge møder var ligestilling, magt samt kvinders politiske og samfundsmæssige deltagelse på dagsordenen. I 2002 var Norge vært for møderne. På programmet var handel med kvinder, medier og pornoficering af det offentlige rum samt drenge- og pige socialisering. Sverige var vært for møderne i 2003, hvor der udover at blive fulgt op på handel med kvinder også blev sat fokus på asyl til kvindelige flygtninge og FNs resolution 1325.
 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold