Den Europæiske Kvindelobby (European Women's Lobby)

8 Maj 2008

Den Europæiske Kvindelobby (European Women's Lobby)

Den Europæiske Kvindelobby er et samarbejde mellem ca. 3000 kvindeorganisationer fra EU-lande - også fra de nye medlemsstater. Lobbyen er den største europæiske paraplyorganisation for kvinde - NGOer, og er åben for alle europæiske og nationale kvindeorganisationer, der lever op til medlemskriterierne. Kvindelobbyens overordnede formål er at bekæmpe alle former for diskrimination af kvinder og at fungere som led mellem politiske beslutningstagere og kvindeorganisationer i Europa.

Den Europæiske Kvindelobbys formål er:

- at fremme kvinders interesser indenfor EU
- at fremme lige rettigheder og muligheder
- at få indflydelse på europæisk politik
- at tilskynde til samarbejde mellem kvinder i og udenfor EU
- at arbejde for at kønsperspektivet integreres i al politik

Kvindelobbyens bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra de nationale kvindeorganisationer i EU-lande og 10 repræsentanter fra europæiske kvindeorganisationer.

Kvinderådet og Den Europæiske Kvindelobby
Kvinderådet var med til at danne Den Europæiske Kvindelobby i 1990 og har siden været engageret i samarbejdet mellem kvindeorganisationerne i EU. Kvinderådet har en repræsentant i lobbyens bestyrelse og fungerer som den danske koordine-ringsinstans.

I 1997 oprettede Den Europæiske Kvindelobby "Det Europæiske Voldscenter" (European Policy Action Centre on Violence). Lobbyen har nedsat en ekspert-gruppe, der skal undersøge og identificere karakteren og omfanget af vold mod kvinder i EU og på dette grundlag udvikle en database om vold mod kvinder. Kvinderådet har i den forbindelse nedsat en dansk ekspertgruppe vedr. vold mod kvinder. I 2002 blev dette netværk formaliseret og tildelt navnet Det Nationale Voldsobservatorium. Kvinderådet / Det Nationale Voldsobservatorium er repræsenteret i Den Europæiske Kvindelobbys ekspert-gruppe.

European Women's Lobby
18 rue Hydraulique
B-1210 Bruxelles
Tel: +32-2-217.90.20
Fax: +32-2-219.84.51
E-mail: ewl@womenlobby.org
Hjemmeside: http://www.womenlobby.org/


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold