Organisationsmedlem

15 Februar 2017

Kvindeforeninger og andre organisationer (NGOer), der arbejder for kvinders rettigheder og vil være med til at fremme kvinders aktivitet og indflydelse i samfundet, kan søge om optagelse i Kvinderådet. Det er en betingelse for optagelse, at organisationen kan tilslutte sig Kvinderådets formål, at den ikke drives i erhvervsmæssigt øjemed, og at den ledes af kvinder eller af kvinder og mænd i fællesskab.

Nye organisationer optages på den årlige generalforsamling, som holdes i marts eller primo april. Ansøgning om optagelse ( inklusiv vedtægter, medlemstal ) sendes til Kvinderådets styrelse senest 15. februar.

Medlemsorganisationerne betaler et årligt kontingent, som afhænger af organisationens medlemstal. Minimumskontingentet er p.t. 2.345,00 kr. om året og dækker organisationer med op til 500 medlemmer. Maksimumssatsen, som betales af organisationer med mere end 150.000 medlemmer, er 58.370,00 kr. Kontingentet dyrtidsreguleres.

Hver medlemsorganisation har tre stemmeberettigede delegerede i repræsentantskabet, der er Kvinderådets øverste myndighed. Repræsentantskabet holder mindst to møder årligt. Medlemsorganisationerne kan opstille kandidater til forkvinde- og styrelsesmedlemsposter.

Send en e-mail, hvis du ønsker yderligere information om Kvinderådets arbejde kvr@kvinderaad.dk.

Du vil høre fra os i løbet af et par dage.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold