Hvordan får vi et mere effektivt Ligebehandlingsnævn?

27 Marts 2015

Der er indgået en politisk aftale om at effektivisere og målrette Ligebehandlingsnævnets arbejde og give nævnet mulighed for i højere grad end i dag at fokusere på reelle ligestillingsproblemer. Aftalen er kommet efter at Nævnet har behandlet sager om f.eks frisørpriser, swingerklubber, Bella Sky sagen om den famøse kvindeetage og lignende sager, som man kan opfatte som inferiøre, ligegyldige eller direkte latterlige. Nogle politikere har ønsket at indføre et gebyr for at klage, der har også været forslag om at
indføre en bagatelgrænse for, hvad Nævnet skal behandle. Begge disse forslag er heldigvis ikke med i det forslag til lovændring, der nu er sendt til høring. 

Det ene element i lovforslaget går ud på at smidiggøre sagsbehandlingen, hvilket Kvinderådet støtter. Det andet element går ud på at begrænse klageadgangen, så man fremover skal være personligt udsat for det man klager over, have retlig interesse, som det hedder. Men der kompenseres for denne indskrænkning i klageadgangen ved at give Institut for Menneskerettigheder (IMR) kompetence til at rejse sager af principiel karakter i Nævnet. Det kunne være en god ide at udstyre IMR med mere kompetence. Men desværre ligger det i forslaget, at der ikke følger penge med til denne nye opgave. Læs lovforslaget og Kvinderådets høringssvar her.


BilagStørrelse
Lovforslag_Ligebehandlingsnævnet.pdf122.18 kB

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold