Generalforsamling 2. april

17 Marts 2017

Kvinderådets generalforsamling finder sted d. 2. april i LO-huset i København. Der skal vælges styrelsesmedlemmer, og interesserede kan stadig nå at stille op til en af de 8 pladser, der skal besættes. Kvinderådets styrelse på i alt 16 personer udgør et velfungerende netværk af Kvinderådets vidt forskellige medlemsorganisationer. Styrelsen mødes 8 gange årligt, hvor den tager stilling til Kvinderådets udadvendte aktiviteter samt diskuterer aktuelle ligestillingspolitiske udfordringer og muligheder og lægger Kvinderådets linje.

På temamødet inden generalforsamlingen har vi i år inviteret Majbritt Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, til at tale om Fattigdom, Køn og Socialpolitik.    

Husk tilmelding til generalforsamlingen på kvr@kvinderaad.dk eller tlf. 33128087. Medlemsorganiationerne har mulighed for at tilmelde tre repræsentanter udover eventuelt styrelsesmedlem.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold