Forkvindevalg

19 August 2015

Kvinderådet holder ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med repræsentantskabsmøde d. 5. oktober. I april i år trak Trine Porret Randahl Larsen sig fra forkvindehvervet af personlige grunde, og styrelsen konstituerede næstforkvinde Nanna Højlund som forkvinde. Forkvinden vælges af generalforsamlingen, og derfor skal der være valg. Nanna Højlund, der er valgt ind for FOA, stiller op til posten som forkvinde, og alle medlemsorganisationer kan indstille en kandidat inden deadline d. 21. september 2015.

Invitation til ekstraordinær generalforsamling og repræsentantskabsmøde sendes ud senest d. 11. september 2015.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold