FNs kvindekommission samles i marts

4 Marts 2016

I år er hovedtemaet for FNs Kvindekommissions samling (CSW) koblet op på de nyligt vedtagne mål for bæredygtig udvikling(forkortet SDGs), som er FNs globale mål frem til 2030. Mål 5 handler om kvinder og piger, men alle de øvrige 16 mål skal også tænke køn ind. Der er således lagt op til en meget omfattende øvelse i disciplinen 'gender mainstreaming', og her må vi forvente, at FNs Kvindekommission formår at levere skyts og indhold ud fra tidligere FN dokumenter. Sidetemaet er vold mod kvinder og piger.

Vi har nøje gransket udkastet til det dokument, der skal vedtages på hovedtemaet, kaldet 'agreed conclusions'. FN-papirer skal bedømmes på, hvad der ikke står, det er her djævelen gemmer sig. Og vi savner i høj grad håndfast tekst om kvinders menneskerettigheder, bekæmpelse af vold mod kvinder, ret til deltagelse, seksuelle og reproduktive rettigheder og mere til.

Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund deltager i den danske delegation ved CSW sammen med bl.a. Danner, KULU, Dansk Kvindesamfund, Zonta og Sex og Samfund. Under CSW vil hun også få selskab af EWL, som er vores europæiske søsterorganisation, samt de nordiske kvindeorganisationer.

     

 Læs mere om CSW her


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold