Diskrimination på arbejdsmarkedet

4 Marts 2016

Diskriminationen på arbejdsmarkedet er stor, når ansatte fortæller om graviditet og vil afholde barsel, viser undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder (IMR). Diskriminationen er især noget kvinderne oplever, hvilket IMR påpeger kan hænge sammen med, at kvinderne tager langt den største del af barslen. Det mener vi også - ligesom vi stadig mener, at begge forældre burde gives lige rettigheder til at afholde barselsorlov.
IMR peger på flere tiltag til at dæmme op for problemet bl.a. en handlingsplan for oplysning om rettigheder og pligter, barselssamtaler og karriereplan efter barsel, opkvalificering af tillidsrepræsentanter og sagsbehandlere samt at "arbejdsmarkedets parter og regeringen fremmer en mere ligelig fordeling af barselsorloven mellem kvinder og mænd".

Både S og SF har indkaldt beskæftigelsesministeren til samråd om sagen.

 

se pressemeddelelsen med link til undersøgelsen her..
Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold