Breaking news: Ligestillingsredegørelserne er offentliggjort

4 Juli 2016

De lovpligtige ligestillingsredegørelser fra kommuner, regioner og staten 2015 blev for nylig offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk og i den anledning udsendte ministeriet en pressemeddelelse. Det var samme dag som afslutningsdebatten i Folketinget, så måske ikke så sært hvis det var let at overse nyheden.  

Er man en dedikeret ligestillings-feinschmecker finder man måske selv ud af at tjekke siden engang imellem. Men hvor ville det være dejligt med lidt mere offentlig opmærksomhed , f. eks i form af et seminar, hvor ministeren kunne kommentere og løfte sløret for, hvordan hun vil følge op på redegørelserne, og hvor alle der interesserer sig for og arbejder med ligestilling kunne deltage i en debat. På ligestillingsministeriets hjemmeside kan man læse at:

"Formålet med ligestillingsredegørelserne og ligestillingsrapporterne er at informere borgere, organisationer, politikere og andre interesserede om de offentlige myndigheders arbejde for at fremme ligestilling mellem kønnene.

Samtidig giver de ligestillingsministeren mulighed for at monitorere udviklingen og følge op på, at forpligtelserne i ligestillingsloven overholdes.

Endelig er redegørelserne og rapporterne med til at sikre erfarings- og videndeling myndighederne imellem."

Egentlig et udmærket formål. Vi håber ministeren følger op, og vi anbefaler at klikke ind på hjemmesiden.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold