Stem flere kvinder ind. Kampagneweekend 3-5. november

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ud af 10 i kommunerne er det , og 6 ud af 10 i regionerne er det. Vi taler om antallet af mænd i kommunalbestyrelserne og regionsrådene for det er dem, mændene, der er rigtig mange af. Aldrig nogensinde har der været over 1/3 kvinder i landets kommunalbestyrelser. Og det er ærgerligt for udviklingen af kommunerne og alt det der laves kommunalt. Der udarbejdes planer og visioner, der tales om lukketider i institutionerne, ældreboliger, skolelukninger, oplyste veje og cykelstier og 1000 andre ting. Der træffes beslutninger for millioner af kroner. Vi tror der kommer flere ideer på bordet, nye måder at se tingene på, nye netværk der kan give indspark og nye erfaringer beslutningerne kan bygge på, hvis kommunalbestyrelserne i langt højere afspejlede den befolkning, der træffes beslutninger på vegne af.

Danskerne stemte kønsligestilling ind i Danmarkskanonen som én af de ti værdier, Danmark bygger på. Det er kommunerne så ikke, kan man lakonisk tænke. Der forestår et stort arbejde for landets partier og den kommunale forvaltning i at gøre det attraktivt for kvinder at se sig selv som byrådsmedlem.

 

Kvinderådets indspark

Vi skal stemme til kommunal- og regionsrådsvalg d. 21. november, men allerede i weekenden d. 3-5 november kan du bakke op om de kvindelige kandidater. For den weekend har vi i Kvinderådet udråbt til national kampagnedag for flere kvinder i kommunal- og regionspolitik – ganske som vi gjorde ved valgene i 2009 og 2013. Vi sender i slutningen af ugen invitationer ud til alle de opstillede kvindelige kandidater, vi kan få email-adresser på. Konceptet er klart: kvinderne arrangerer selv noget ude i kommunerne og regionerne, vi sørger for det overordnede overblik og koordineringen og kan bakke de lokale arrangementer op med bl.a. forslag til pressemeddelelser til lokal- og regionalpressen, valgmerchandise (balloner, postkort og muligvis en quiz) til alle tværpolitiske arrangementer. Endelig lægger vi national og international statistik på området ud på vores hjemmeside sammen med andet relevant materiale til pressen.

 

TO OPFORDRINGER:

Kender du en kvindelig kandidat, så fortæl hende, at hun skal checke sin indbakke for en invitation til at deltage i kampagneweekenden

Og når weekenden 3-5 november nærmer sig, så gå ind på kvinderaadet.dk og se om der sker noget i din kommune – hvis der gør, så gå ned og bak op om de kvindelige kandidaters arrangement.

OG endelig: Sidder du i en organisation, der kunne tænkes at støtte initiativet, så vi f.eks. kan få lavet mere valg-merchandise til kvinderne, så ring ind til os i sekretariatet 3312 8087 for information.

Foreløbig har Kvindernes Bygnings Fond og HK Danmark støttet det tværpolitiske initiativ.