Nyhedsbrev nr. 99 august 2017

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 29.08.2017  

ISSN nr. 1901-1466

Stem flere kvinder ind. Kampagneweekend 3-5. november

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ud af 10 i kommunerne er det , og 6 ud af 10 i regionerne er det. Vi taler om antallet af mænd i kommunalbestyrelserne og regionsrådene for det er dem, mændene, der er rigtig mange af. Aldrig nogensinde har der været over 1/3 kvinder i landets kommunalbestyrelser. Og det er ærgerligt for udviklingen af kommunerne og alt det der laves kommunalt. Der udarbejdes planer og visioner, der tales om lukketider i institutionerne, ældreboliger, skolelukninger, oplyste veje og cykelstier og 1000 andre ting. Der træffes beslutninger for millioner af kroner. Vi tror der kommer flere ideer på bordet, nye måder at se tingene på, nye netværk der kan give indspark og nye erfaringer beslutningerne kan bygge på, hvis kommunalbestyrelserne i langt højere afspejlede den befolkning, der træffes beslutninger på vegne af.

Danskerne stemte kønsligestilling ind i Danmarkskanonen som én af de ti værdier, Danmark bygger på. Det er kommunerne så ikke, kan man lakonisk tænke. Der forestår et stort arbejde for landets partier og den kommunale forvaltning i at gøre det attraktivt for kvinder at se sig selv som byrådsmedlem.

 

Kvinderådets indspark

Vi skal stemme til kommunal- og regionsrådsvalg d. 21. november, men allerede i weekenden d. 3-5 november kan du bakke op om de kvindelige kandidater. For den weekend har vi i Kvinderådet udråbt til national kampagnedag for flere kvinder i kommunal- og regionspolitik – ganske som vi gjorde ved valgene i 2009 og 2013. Vi sender i slutningen af ugen invitationer ud til alle de opstillede kvindelige kandidater, vi kan få email-adresser på. Konceptet er klart: kvinderne arrangerer selv noget ude i kommunerne og regionerne, vi sørger for det overordnede overblik og koordineringen og kan bakke de lokale arrangementer op med bl.a. forslag til pressemeddelelser til lokal- og regionalpressen, valgmerchandise (balloner, postkort og muligvis en quiz) til alle tværpolitiske arrangementer. Endelig lægger vi national og international statistik på området ud på vores hjemmeside sammen med andet relevant materiale til pressen.

 

TO OPFORDRINGER:

Kender du en kvindelig kandidat, så fortæl hende, at hun skal checke sin indbakke for en invitation til at deltage i kampagneweekenden

Og når weekenden 3-5 november nærmer sig, så gå ind på kvinderaadet.dk og se om der sker noget i din kommune – hvis der gør, så gå ned og bak op om de kvindelige kandidaters arrangement.

OG endelig: Sidder du i en organisation, der kunne tænkes at støtte initiativet, så vi f.eks. kan få lavet mere valg-merchandise til kvinderne, så ring ind til os i sekretariatet 3312 8087 for information.

Foreløbig har Kvindernes Bygnings Fond og HK Danmark støttet det tværpolitiske initiativ.

 

STEM PÅ EN KVINDE - tværpolitisk demonstration på Rådhuspladsen, Kbh.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Københavns Rådhus sidder der en mand på næsten 3 ud af 4 sæder. Og den manglende ligestilling har betydning for den politik, der bliver ført i København.

Ligestilling og lige repræsentation er en tværpolitisk sag og kommer ikke af sig selv. Derfor har de kvindelige kandidater fra Socialdemokratiet taget initiativ til en tværpolitisk demonstration på Rådhuspladsen ”STEM PÅ EN KVINDE”:

”I et lokalpolitisk valgår skal vi tale ligestilling. For kvinder har været underrepræsenteret i lokalpolitik lige siden den første kvinde blev valgt. Og nej, det ser ikke bedre ud i dag. Kun lige under 30% kvindelige lokalpolitikere blev valgt ind ved sidste kommunalvalg, og sådan har det været de sidste 25 år. Og ud af vores 98 borgmestre er der kun 12 kvinder!”, understreger de kvindelige socialdemokratiske kandidater.

"Stem på kvinde" skal gøre vælgerne opmærksomme på den manglende ligestilling i den politiske top i København inden krydset sættes den 21. november 2017.

Lørdag den 9. september kl. 11-13 på Rådhuspladsen kan du møde masser af kvindelige lokalpolitiske kandidater, høre taler af tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard og borgmester Ninna Thomsen, lytte til Karina Willumsen og ikke mindst være med til at bakke op om mere ligestilling i politik – se mere her


Salon hos medlemsorganisationerne

salon.pngSalon#1 var en god start på et nyt initiativ, der skal skabe rammerne for, at medlemmerne af Kvinderådets mere end 40 medlemsorganisationer kan mødes til uformelle debatter om emner, organisationerne har lyst til at sætte på dagsordenen.

Dansk Magisterforening var gæstfri vært for den første salon, og de havde valgt "Flydende arbejdstid" som emne med udgangspunkt i Københavns Kommunes pilotforsøg med årlige individuelle forhandlinger af arbejdstiden. Sundheds- og Omsorgsborgmester i København, Ninna Thomsen, der står bag forsøget, pointerede, at mange ansatte har et stort ønske om at kunne tilpasse arbejdstiden, og hun vurderede at muligheden for at gå op eller ned i tid kunne være et konkurrenceparameter ved rekruttering.

Lektor og arbejdslivsforsker Janne Gleerup, RUC, tegnede et billede af et globalt fænomen, nemlig et arbejdsmarked, der er mere og mere ureguleret og kendetegnet ved mange korte jobs uden lønmodtagerrettigheder. Den tendens gør sig også gældende i Danmark, og derfor er det vigtigt at overveje, hvordan de kollektive aftaler kan fastholdes, hvis der åbnes op for flere individuelle aftaler - i det her tilfælde om arbejdstiden. Begge oplægsholdere fremhævede risikoen for at understøtte de strukturer, der stiller kvinder ringere end mænd på arbejdsmarkedet.

Læs mere om Københavns Kommunes forslag her

Flere medlemsorganisationer har allerede tilbudt at lægge hus til en salon, så inden længe er vi klar til Salon#2    

Repræsentantskabsmøde

Det årlige repræsentantskabsmøde finder sted onsdag d. 20. september kl. 17 - 20. Dagens taler er forfatter og debattør Susanne Staun, der er en markant stemme i debatter om kvinderettigheder, kvinder og medier, voldelige fædre, køn og krop. Susanne Staun er krimiforfatter, og har blandt andet også skrevet den meget omtalte og roste Velkommen til mit mareridt. I 2016 fik Susanne Staun Dansk Kvindesamfunds Mathildepris.

Forkvinde Nanna Højlund aflægger beretning om Kvinderådets arbejde, og i relation til det forestående kommunal- og regionsrådsvalg drøfter repræsentantskabet nye initiativer for at rette op på den urimeligt lave repræsentation af kvinder i dansk lokalpolitik.

Se program og tilmeldingsfrist her

Glæd dig til TALK TOWN 2018

talk_town_17.jpgTalk Town er en 3-dages festival om køn, ligestilling og feminisme, der så dagens lys i maj 2016. Det er en brugerstyret festival, og det vil sige at alle store som små foreninger, organisationer og netværk kan byde ind med indhold til programmet. Kvinderådet og Indgreb, der  producerer festivalen, står for rammerne. Og vi sikrer, at det er billigt at være med, så alle har mulighed for at deltage.

Ligestillingsdebatten og feminismen har behov for mere fællesskab, flere platforme, flere offentlige debatter, samtaler, møder mellem mennesker, der mener noget forskelligt og flere kunstneriske udtryk, mere musik, kreativitet og nysgerrighed. Vi skal vise og mærke, at vi er en stor og boblende bevægelse, der favner bredt.

 

Derfor er vi nu i fuld gang med planlægningen af Talk Town 2018, der foregår d. 3. - 5. maj, og vi åbner for tilmelding af arrangementer i løbet af kort tid.


Ring til Indgreb 22 25 17 12 (Jan Samuelsen) eller Kvinderådet 33 12 80 87 (Randi Theil), hvis du vil høre mere. Vi deltager også gerne i et informationsmøde i din forening/organisation. 

 

Kriminaliser psykisk vold

Psykisk vold er mindst lige så skadelig som fysisk vold. Men der mangler et klart lovgrundlag, selv om der er paragraffer i straffeloven, der burde føre til, at psykisk voldelige gerningsmænd bliver straffet. Det sker bare ikke. Det påpegede Kvinderådets Voldsobservatorium, da komiteen, der overvåger Istanbulkonventionen var på besøg i Danmark tidligere på året i forbindelse med, at den danske efterlevelse af konventionen eksamineres i år. Derfor har vi også i den skriftlige rapport til komiteen anbefalet, at der indføres en særskilt kriminalisering af psykisk vold. Vi forventer, at rapporten om den danske indsats på området vold mod kvinder kommer i løbet af efteråret, og det er en god anledning til at komme i dialog med politikerne om psykisk vold. Flere lande har kriminaliseret psykisk vold, så der er inspiration at hente.

Lisbeth Jessen, som er direktør i Danner, siger: "I Danner ved vi, hvor skadelig den psykiske vold er, og hvor svært det er for de kvinder, der har boet hos os at acceptere, at den mand, der har været dominerende, krænkende og truende over for hende i måske årevis, ikke bliver straffet for sine ugerninger."

Danner har sat en underskriftindsamling i gang til støtte for kravet om kriminalisering - læs mere og skriv under her

Arabian Nights

Der er film, debat og fest i Cinemateket, Kbh. fra 19. august til 10. september. Det hele handler om den arabiske verden, og flere af filmene har fokus på kvindeliv og køn. Festivalen er bl.a. støttet af DAPP (Dansk Arabisk Partnerskabsprogram) og Kvinderådet iler også med en opfordring om at deltage og blive klogere på den arabiske verden og dens mangeartede kulturer. Link til trailer

Kvinderådet søger sekretariatsleder

Efter 23 år i Kvinderådet har Kvinderådets sekretariatsleder Randi Theil valgt at stoppe. Derfor søger Kvinderådet nu en ny sekretariatsleder, og der er ansøgningsfrist d. 31. august, så du kan lige nå det, hvis du er hurtig, link til jobannonce