Tværpolitisk kampagne for flere kvinder i byråd og regioner

Kommunalvalg.JPGTirsdag d. 21. november bliver - forhåbentlig - en god dag for kønsdemokratiet og mangfoldigheden i Danmark. Der er kommunal- og regionsrådsvalg, og i Kvinderådet vil vi sætte alle sejl til for at synliggøre de kvindelige kandidater, så kvindeandelen kommer et godt stykke over de knap 30 %, som er realiteten i dag. Den gennemsnitlige kommunalpolitiker er en 51-årig hvid mand med kone og to børn, måske hedder han Hans eller Henrik. Ikke et ondt ord om ham, men der behøver ikke være så mange med den samme profil. Kvinders erfaringer, viden og netværk er vigtige for de politiske beslutningsprocesser, og piger og kvinder skal kunne genkende sig selv i det politiske liv. Sådan er det ikke nu. Man kunne få den tanke, at især borgmesterposter er et særligt privilegium for mænd. Kun 12 af 98 borgmestre er kvinder.

Kvinderådet vil som tidligere facilitere en national kampagnedag, hvor kvindelige kandidater på tværs af partier laver en lokal event, der har til formål at synliggøre kandidaterne for vælgerne. Vi kontakter kandidaterne i alle kommuner og opfordrer dem til at finde en tovholder, der kan sætte gang i det lokale samarbejde. Vi stiller materialer til rådighed, der kan fremme synligheden også på de sociale medier, og vi sørger for, at journalister kan finde oplysninger på Kvinderådets hjemmeside i form af statistik, kontaktoplysninger på relevante forskere og links til baggrundsviden.

Erfaringerne fra tidligere kampagner viser, at iderigdommen er stor, når det gælder om at finde på lokale events, og det er lykkedes de kvindelige kandidater at få god pressedækning i de lokale medier. Ved kommunalvalget i 2013 var ca. 80 kommuner med i kampagnen, og det satser vi på at kunne gentage i år.

 

Kampagnen er ressourcekrævende, og derfor leder vi med lys og lygte efter studerende, der har lyst til et praktikophold i Kvinderådet til efteråret. Der er gode muligheder for at arbejde med kommunikation, organisation, statistik og ligestilling.

Interesseret - eller kender du nogen? Kontakt Majken Lundberg i Kvinderådets sekretariat 33 12 80 87 eller majken.lundberg@kvinderaad.dk