Nyhedsbrev nr. 98 juni 2017

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 17.03.2017  

ISSN nr. 1901-1466

Talk Town

IMG_20170520_211029_resized_20170607_034759378 (2).jpgTalk Town 2018 er i støbeskeen. Med et tilskud på 100.000 kr. fra Københavns Kommunes festivalpulje er Kvinderådet og vores partner Indgreb mere end parate til at gå i gang med planlægningen af næste års debatfestival om køn, ligestilling og feminisme.

I år lykkedes det med et yderst skrabet budget at skabe rammer for afholdelse af 90 arrangementer planlagt af 60 arrangører og med deltagelse af 2500 debatterende og festende gæster. Hovedbiblioteket havde velvilligt stillet sig til rådighed, og det store hus summede af aktiviteter, mens bibliotekets dejlige baggård fungerede som udendørs cafe, hænge-ud-sted og musikscene. Her bandet Darling Don't Dance til afslutningskoncerten.

 Ambitionerne for Talk Town 2018 er at skabe endnu mere bredde i indhold og kredsen af arrangører, at udbygge det nordiske og det globale perspektiv og også være et relevant tilbud til de københavnske skoler og uddannelsesinstitutioner.

Talk Towns fundament er Kvinderådets mange medlemsorganisationer og store netværk. En stor tak til jer, der var med og jer, der støttede os økonomisk. På sponsorlisten er BUPL, Dansk Magisterforening, Ingeniørforeningen i Danmark, Dansk Sygeplejeråd, Det Danske Filminstitut, DJBFA produktionsmidler, Indre By Lokaludvalg, Kodas Kulturelle Midler, Kvindernes Bygnings Fond, Statens Kunstfond og Snabslanten.  Link til Talk Town facebookside

Kvindfolkemøde i Marielyst

IMG_20170602_141424_resized_20170607_035029360.jpg"No matter what sex you are, be a feminist" sagde Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund med et citat af den britiske skuespiller Helen Mirren, da hun holdt åbningstale ved Kvindfolkemødet på Marielyst Højskole 2. - 5. juni. Nanna Højlund slog fast, at feminisme er for alle. De samfund, hvor kvinder og mænd er lige respekterede og har lige muligheder, er rigere samfund med lige muligheder for alle. Men vi er der ikke endnu, sagde hun og pegede på uligelønnen, mænds vold mod kvinder, manglende barselsrettigheder til fædre og de alt for få kvinder i politik, især i lokalpolitikken. Derfor er der brug for fortsat samtale og handling, derfor er der brug for et kvindfolkemøde.

Det var tredje gang, højskolen inviterede til kvindfolkemøde, og som noget nyt var Kvinderådet, Dansk Kvindesamfund og KVINFO inviteret til at være medarrangører sammen med bl.a. det lokale kvindenetværk QLF.

Kvinderådet, QLF og KVINFO arrangerede en workshop, hvor emnet var hvad vi kan gøre for at få flere kvinder valgt ved det kommende kommunalvalg. Majken Lundberg fra Kvinderådets sekretariat præsenterede de gode erfaringer fra Kvinderådets tværpolitiske kvindekampagner ved de to foregående valg i 2009 og 2013. Vi gør det igen, lovede hun, og de fremmødte politikere tog godt imod invitationen til at være med. Workshoppen blev fulgt op af et politikerpanel med medlemmer af Guldborgsund byråd incl. borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten). Der var bred enighed om, at man gerne ser flere kvindelige byrådsmedlemmer, men konkrete initiativer skortede det på. Kvindeandelen i kommunen er

34 %, hvilket er over landsgennemsnittet, men jo ikke i nærheden af lige repræsentation.

Kvindfolkemødet var også koncerter, forfattersamtaler, filtfisseværksted, stand-up og udendørsaktiviteter. Og afslutningen var et grundlovsmøde med taler af Karen Ellemann, Johanne Schmidt-Nielsen, Dennis Kristensen og Mette Frederiksen i de smukke, grønne omgivelser. 

Kvinderådet i Mellemøsten og Nordafrika

Næste fase af Dansk Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP (tidl. Det Arabiske Initiativ), blev lanceret d. 1. juni. Det nye 5-årige program støtter aktiviteter og partnerskaber mellem Danmark, Jordan, Egypten, Tunesien og Marokko. Formålet er fortsat at støtte reform og demokrati i MENA (Mellemøsten og Nordafrika), og der er to søjler i programmet: God regeringsførelse og Økonomiske muligheder. Kvinder og unge er tværgående temaer, understregede Udviklingsdirektør Martin Bille Hermann i sin tale ved lanceringen.

 

Kvinderådet er med under første søjle i et partnerskab med Danner, LGBT, Sex og Samfund og KVINFO, hvor fokus er på kvinders rettigheder. Kvinderådet har været i gang i regionen i mange år, og vi fortsætter samarbejdet med vores partnere i Marokko og Egypten om bekæmpelse af vold mod kvinder. Kvinderådets andet indsatsområde handler om at fremme kvinders politiske deltagelse.

Læs mere om DAPP her www.dapp.dk

Tværpolitisk kampagne for flere kvinder i byråd og regioner

Kommunalvalg.JPGTirsdag d. 21. november bliver - forhåbentlig - en god dag for kønsdemokratiet og mangfoldigheden i Danmark. Der er kommunal- og regionsrådsvalg, og i Kvinderådet vil vi sætte alle sejl til for at synliggøre de kvindelige kandidater, så kvindeandelen kommer et godt stykke over de knap 30 %, som er realiteten i dag. Den gennemsnitlige kommunalpolitiker er en 51-årig hvid mand med kone og to børn, måske hedder han Hans eller Henrik. Ikke et ondt ord om ham, men der behøver ikke være så mange med den samme profil. Kvinders erfaringer, viden og netværk er vigtige for de politiske beslutningsprocesser, og piger og kvinder skal kunne genkende sig selv i det politiske liv. Sådan er det ikke nu. Man kunne få den tanke, at især borgmesterposter er et særligt privilegium for mænd. Kun 12 af 98 borgmestre er kvinder.

Kvinderådet vil som tidligere facilitere en national kampagnedag, hvor kvindelige kandidater på tværs af partier laver en lokal event, der har til formål at synliggøre kandidaterne for vælgerne. Vi kontakter kandidaterne i alle kommuner og opfordrer dem til at finde en tovholder, der kan sætte gang i det lokale samarbejde. Vi stiller materialer til rådighed, der kan fremme synligheden også på de sociale medier, og vi sørger for, at journalister kan finde oplysninger på Kvinderådets hjemmeside i form af statistik, kontaktoplysninger på relevante forskere og links til baggrundsviden.

Erfaringerne fra tidligere kampagner viser, at iderigdommen er stor, når det gælder om at finde på lokale events, og det er lykkedes de kvindelige kandidater at få god pressedækning i de lokale medier. Ved kommunalvalget i 2013 var ca. 80 kommuner med i kampagnen, og det satser vi på at kunne gentage i år.

 

Kampagnen er ressourcekrævende, og derfor leder vi med lys og lygte efter studerende, der har lyst til et praktikophold i Kvinderådet til efteråret. Der er gode muligheder for at arbejde med kommunikation, organisation, statistik og ligestilling.

Interesseret - eller kender du nogen? Kontakt Majken Lundberg i Kvinderådets sekretariat 33 12 80 87 eller majken.lundberg@kvinderaad.dk

Istanbulkonventionen

I år skal Danmark bedømmes på indsatsen for at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder. Danmark har ratificeret Europarådets Istanbulkonvention om vold mod kvinder og vold i hjemmet, og nu kigger komiteen GREVIO, der overvåger implementeringen af konventionen, den danske indsats efter i sømmene.

GREVIO besøgte Danmark i begyndelsen af maj, og Kvinderådets Voldsobservatorium mødtes med komiteen på baggrund af den skyggerapport, vi havde indsendt i januar, link til rapporten.

Vi pegede bl.a. på den manglende selvstændige kriminalisering af psykisk vold, manglende retssikkerhed for voldtægtsofre, domstolenes praksis med strafudmåling i sager om partnervold, forældreansvarsloven og manglen på en samlet, langsigtet strategi for forebyggelse af mænds vold mod kvinder.

Rapporten om Danmark forventes at komme i løbet af efteråret.

 

Danner har taget initiativ til en underskriftindsamling for kriminalisering af psykisk vold - læs mere her 

 psykisk_desktop.jpg

Bevar Kvinfo

Det statslige ligestilllings-setup er i forvejen svagt og underfinansieret, så det er ikke færre institutioner, der er behov for. Tværtimod. Vi mener, det er en statslig opgave at tilvejebringe de nødvendige midler til en institution af KVINFOs karakter. Derfor opfordrer vi Folketingets politikere til at sikre det økonomiske grundlag for KVINFOs fortsatte eksistens med biblioteket og vidensformidling som naturligt centrum, udtalte Kvinderådets generalforsamling d. 4. april.

Kvinderådet var sammen med Mainstreamingnetværket initiativtager til et åbent brev fra 29 organisationer med støtte til KVINFO bragt som annonce i Politiken 7. april.

Siden har der været adskillige samråd i folketinget, hvor både Mette Bock og Inger Støjberg er blevet gået på klingen i forhold til deres udmeldinger om at trække støtten til hhv. biblioteket og Mentornetværket. 

https://www.facebook.com/bevarkvinfo/ kan man holde sig opdateret om kommende begivenheder til støtte for KVINFO.

EWL markerer 20-året for Det Europæiske Voldsobservatorium

Home8. juni arrangerer EWL (Den Europæiske Kvindelobby) demonstration og international konference i Bruxelles om  vold mod kvinder. Begivenheden finder sted i forbindelse med EWLs generalforsamling, og en af opfordringerne fra EWLs side er, at EU tilslutter sig Istanbulkonventionen om vold mod kvinder.

Fra Kvinderådets Voldsobservatorium deltager Lisa Holmfjord, der er inviteret til at tale om udarbejdelsen af den danske skyggerapport. Kvinderådets næstforkvinde Line Gessø Storm Hansen, der er Kvinderådets repræsentant i EWL, og styrelsesmedlem Inge Henningsen deltager i generalforsamlingen.

læs pressemeddelelsen her