Nyhedsbrev nr. 97 marts 2017

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 17.03.2017  

ISSN nr. 1901-1466

Talk Town - debatfestival om køn, ligestilling og feminisme 18. - 20. maj

Kvinderådet slår igen i år dørene op for en tre-dages debatfestival, hvor vi inviterer alle nysgerrige inden for til debatter, udstillinger, seminarer, stand-up, film, musik, snak i krogene og taler fra den store scene. Talk Town foregår i år på Københavns Hovedbibliotek. Talk Towns program er brugerstyret inspireret af folkemøde-modellen. Alle med noget på hjerte om køn, ligestilling og feminisme kan byde ind med et arrangement, og vi stiller rammerne til rådighed. Feminismen har mange ansigter, og vores ønske er at vise bredden i ligestillingsarbejdet. Som arrangør på Talk Town får man rig mulighed for at komme i kontakt med andre end 'the usual suspects', som gæst kan man dykke ned i et tema eller suge til sig fra hele paletten. Vi håber, at vi med Talk Town kan skabe engagement, demokratisk diskussion, globalt udsyn og fornyelse. Det er en meget stor ambition, og den er der brug for.    


Forberedelserne er godt i gang, og Kvinderådets partner festivalarrangøren Indgreb er parat til at hjælpe Kvinderådets medlemsorganiationer og andre arrangører med alt det praktiske vedrørende egnet lokale, tidspunkt og udstyr til det enkelte arrangement.


Klik ind på talktown.dk og se, hvem der allerede har tilmeldt et arrangement. Ring til Jan Samuelsen på Indgreb tlf. 22 25 17 12 hvis du har brug for hjælp med dit arrangement. Følg Talk Town på Facebook og hjælp os med at sprede viden om Talk Town i dit netværk.   


Kvindfolkemøde

Højskolen Marielyst på Falster holder "Kvindfolkemøde" i naturskønne omgivelser i dagene 2. - 5. juni. Kvindfolkemødet  bliver årets andet store træf for dialog og debat om mænd og kvinders vilkår og kønnets betydning, nationalt og internationalt (det første er Talk Town i maj).
Kvindfolkemødet afvikles i centrum af Marielyst, hvor der på de arealer, som Guldborgsund kommune og Højskolen Marielyst råder over rejses en teltby til afvikling af de mange events, som Kvindfolkemødet vil byde på. Et event er Kvindfolkemødets betegnelse for taler, debatter, seminarer, workshops, koncerter, underholdning, idrætslege og andre arrangementer.
Alle, som interesser sig for køn - fra beslutningstagere i erhvervsliv, interesseorganisationer og politik til aktivister og samfundsinteresserede borgere – er velkomne til at bidrage med events under to klare forudsætninger:
1) At der er gratis adgang til eventen
2) At eventen rummer en ligelig repræsentation af begge køn, hvis der er tale om paneldebatter.
Bag Kvindfolkemødet står Højskolen Marielyst i samarbejde med Dansk Kvindesamfund, Kvinderådet, Kvinfo, Quality Lolland-Falster, Sydfalsters Turist- og Erhvervsforening og Guldborgsund kommune.

Følg Kvindfolkemødet på Facebook og kontakt Kvinderådet for yderligere oplysninger.

Generalforsamling 2. april

Kvinderådets generalforsamling finder sted d. 2. april i LO-huset i København. Der skal vælges styrelsesmedlemmer, og interesserede kan stadig nå at stille op til en af de 8 pladser, der skal besættes. Kvinderådets styrelse på i alt 16 personer udgør et velfungerende netværk af Kvinderådets vidt forskellige medlemsorganisationer. Styrelsen mødes 8 gange årligt, hvor den tager stilling til Kvinderådets udadvendte aktiviteter samt diskuterer aktuelle ligestillingspolitiske udfordringer og muligheder og lægger Kvinderådets linje.

På temamødet inden generalforsamlingen har vi i år inviteret Majbritt Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, til at tale om Fattigdom, Køn og Socialpolitik.    

Husk tilmelding til generalforsamlingen på kvr@kvinderaad.dk eller tlf. 33128087. Medlemsorganiationerne har mulighed for at tilmelde tre repræsentanter udover eventuelt styrelsesmedlem.

Barsel til fædre mindsker løngabet

I familier, hvor far tager en større del af barslen, reduceres lønforskellen mellem far og mor i to til fire år efter barnets fødsel. Der, hvor effekten er størst, reduceres forskellen med helt op til 14.000 kroner om året (i 2016-priser), hvis far tager en uges ekstra barsel. Da fars barsel har en mindre betydning for hans egen indtjening, betyder denne reduktion i lønforskellen at også den samlede indkomst i husholdningen stiger, hvis far tager mere barsel. Resultaterne stammer fra en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som undersøger effekten af fem reformer af barselsorloven implementeret i 1989, 1994, 1997, 1998 og 2002, og som alle, på den ene eller anden vis, påvirker fars tilskyndelse til at tage barsel. Analysen fokuserer på familier, der fik deres første barn fra ét år før til ét år efter de pågældende reformer af barselsorloven, skriver Rockwoolfondens forskningsenhed.

vippe.png

Hvis far tager en uges ekstra barsel, reduceres lønforskellen mellem mor og far med op til 14.000 kr.

Signe Hald Andersen, Rockwool Fonden, fortalte om undersøgelsen på FIU-ligestillings 8. marts konference om ligeløn. Se rapporten her  

Ligestillingsplan 2017

Folketingets årlige ligestillingsdebat foregår d. 29. marts, og den nye ligestillingsplan, der skal debatteres, kan findes her. ”En af nutidens helt store ligestillingsudfordringer er, at alt for mange i de etniske minoritetsmiljøer bliver begrænset af social kontrol. Blandt andet i form af forældede kønsroller og æresbegreber. Det hører ikke til i Danmark. Det handler om den enkeltes frihed, men det handler også om integration – både socialt, kulturelt og økonomisk,” sagde Karen Ellemann i forbindelse med lanceringen af planen.

Kvinderådet har nærlæst handlingsplanen, og vi må desværre konstatere, at også denne gang er der et stort fravær af konkrete, tidsfastsatte og målbare mål. Vi spørger: hvornår skal løngabet være lukket i Danmark? Hvornår skal vi ramme en lige fordeling af barselsorloven? Vi savner også et sammenhængende blik på kønsligestilling, dvs. en beskrivelse af hvordan alle ministerier skal bidrage til at fremme ligestilling inden for deres områder.