Karen Ellemann og FNs verdensmål

Som minister for ligestilling bliver det Karen Ellemanns opgave at lægge en plan for, hvordan Danmark skal arbejde med at realisere FNs mål om kvinders og pigers ligestilling. Kvinders og pigers ligestilling er et af de 17 nye FN mål, og ligestilling er mere end et selvstændigt mål, det skal også tænkes  ind i de øvrige 16 mål. Det geniale ved målene er, at de både er globale og nationale, og der er udarbejdet indikatorer, der gør det muligt at måle resultater. Der bliver lavet en dansk handlingsplan for arbejdet med målene, og Kvinderådet har inviteret ligestillingsministeren til dialog om, hvordan vi sammen kan sikre en ambitiøs proces i arbejdet med målene.