Talk Town 2017

Kvinderådet og Indgreb gør det igen. Vi inviterer til Talk Town 2017 - en debatfestival om køn, ligestilling og feminisme. I løbet af tre dages intensiv festival er alle emner på programmet og alle formater i spil.

Hvor?

Når dørene åbner for Talk Town d. 18.-20. maj 2017 indtages hele Københavns Hovedbibliotek inkl. hemmelige kældre og hyggelige gårdhaver – og du er inviteret til debat og stillingtagen til aktuelle emner som hverdagssexisme, ligeløn, feministisk økonomi, kvinder på flugt, seksualitet, forældreroller, køn og sundhed, kunst og ligestilling.


Hvad og hvem?

Programmet på Talk Town er brugerstyret. Alle kan melde ind med emner og aktiviteter inden for den overordnede ramme: Køn, ligestilling og feminisme. Det skal være udfordrende, øjenåbnende og sjovt at gæste Talk Town. Det skal også være billigt at stable et arrangement på benene, så det ikke er pengene, der forhindrer deltagelse. Det arbejder vi for, og er derfor i fuld gang med fundraising.

Vi håber, at Kvinderådets mange medlemsorganisationer har lyst til at være med og bidrage med det, der særligt optager jer.


Hvordan?

Kig ind på www.talktown.dk og se, hvordan du tilmelder et arrangement, og følg os på facebook


Du er også velkommen til at få en snak med Rikke Frisk, Indgreb, tlf 26 75 56 20 eller Randi Theil, Kvinderådet, tlf. 33 12 80 87.


Kvinderådet og Indgreb arrangerede TalkTown første gang i maj 2016 i anledning af den internationale konference i København "Women Deliver". Med over 70 arrangementer og 3000 besøgende i Den Grå Kødby vidnede Talk Town om behovet for en debatfestival om køn, ligestilling og feminisme.