LOKK fortsætter som voldsudsattes talerør

- Efter 14 års støtte har et afslag kastet Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) ud i økonomisk stormvejr. Krisecentre fra hele landet mødtes 13. december til ekstraordinær generalforsamling. Her blev det besluttet, at LOKK består som vigtig aktør og vil byde ind på opgaven om en ny national enhed, oplyser LOKK i en pressemeddelelse. Lene Johannesson, som er tidligere sekretariatschef i LOKK, blev valgt som ny bestyrelsesformand.

Kvinderådet henvendte sig i november til daværende socialminister Karen Ellemann for at påpege behovet for økonomisk støtte til LOKKs fortsatte arbejde for voldsudsatte kvinder og deres børn. Vi har nu fået svar fra nuværende socialminister Mai Mercado. "Satspuljepartierne har med aftalen for 2017 prioriteret en ambitiøs indsats på området, som blandt andet omfatter oprettelsen af en national enhed mod vold i nære relationer", skriver hun. "Enheden sendes i udbud, så vi kan få alle gode kræfter i spil. Det er væsentligt for enhedens succes, at den kan rumme og favne bredt, så alle aktører på området føler ejerskab til og vil bruge enheden aktivt". Det er naturligvis godt med en mere ambitiøs indsats på området i form af et videnscenter, der også skal tale de voldsudsattes sag samt levere en pladsoversigt over ledige pladser på krisecentrene. Om udbudsvejen sikrer, at "alle gode kræfter" kommer i spil må komme an på en prøve. Vi håber i vores stille sind, at de mange konsulentkroner der uundgåeligt bruges, når der er tale om udbud, lander hos folk med dyb indsigt i området. Og det tegner godt, at LOKK vil byde ind på opgaven.

se brev til minister og svar her