Nyhedsbrev nr. 96 december 2016

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 15.12.2016

ISSN nr. 1901-1466

LOKK fortsætter som voldsudsattes talerør

- Efter 14 års støtte har et afslag kastet Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) ud i økonomisk stormvejr. Krisecentre fra hele landet mødtes 13. december til ekstraordinær generalforsamling. Her blev det besluttet, at LOKK består som vigtig aktør og vil byde ind på opgaven om en ny national enhed, oplyser LOKK i en pressemeddelelse. Lene Johannesson, som er tidligere sekretariatschef i LOKK, blev valgt som ny bestyrelsesformand.

Kvinderådet henvendte sig i november til daværende socialminister Karen Ellemann for at påpege behovet for økonomisk støtte til LOKKs fortsatte arbejde for voldsudsatte kvinder og deres børn. Vi har nu fået svar fra nuværende socialminister Mai Mercado. "Satspuljepartierne har med aftalen for 2017 prioriteret en ambitiøs indsats på området, som blandt andet omfatter oprettelsen af en national enhed mod vold i nære relationer", skriver hun. "Enheden sendes i udbud, så vi kan få alle gode kræfter i spil. Det er væsentligt for enhedens succes, at den kan rumme og favne bredt, så alle aktører på området føler ejerskab til og vil bruge enheden aktivt". Det er naturligvis godt med en mere ambitiøs indsats på området i form af et videnscenter, der også skal tale de voldsudsattes sag samt levere en pladsoversigt over ledige pladser på krisecentrene. Om udbudsvejen sikrer, at "alle gode kræfter" kommer i spil må komme an på en prøve. Vi håber i vores stille sind, at de mange konsulentkroner der uundgåeligt bruges, når der er tale om udbud, lander hos folk med dyb indsigt i området. Og det tegner godt, at LOKK vil byde ind på opgaven.

se brev til minister og svar her 

Talk Town 2017

Kvinderådet og Indgreb gør det igen. Vi inviterer til Talk Town 2017 - en debatfestival om køn, ligestilling og feminisme. I løbet af tre dages intensiv festival er alle emner på programmet og alle formater i spil.

Hvor?

Når dørene åbner for Talk Town d. 18.-20. maj 2017 indtages hele Københavns Hovedbibliotek inkl. hemmelige kældre og hyggelige gårdhaver – og du er inviteret til debat og stillingtagen til aktuelle emner som hverdagssexisme, ligeløn, feministisk økonomi, kvinder på flugt, seksualitet, forældreroller, køn og sundhed, kunst og ligestilling.


Hvad og hvem?

Programmet på Talk Town er brugerstyret. Alle kan melde ind med emner og aktiviteter inden for den overordnede ramme: Køn, ligestilling og feminisme. Det skal være udfordrende, øjenåbnende og sjovt at gæste Talk Town. Det skal også være billigt at stable et arrangement på benene, så det ikke er pengene, der forhindrer deltagelse. Det arbejder vi for, og er derfor i fuld gang med fundraising.

Vi håber, at Kvinderådets mange medlemsorganisationer har lyst til at være med og bidrage med det, der særligt optager jer.


Hvordan?

Kig ind på www.talktown.dk og se, hvordan du tilmelder et arrangement, og følg os på facebook


Du er også velkommen til at få en snak med Rikke Frisk, Indgreb, tlf 26 75 56 20 eller Randi Theil, Kvinderådet, tlf. 33 12 80 87.


Kvinderådet og Indgreb arrangerede TalkTown første gang i maj 2016 i anledning af den internationale konference i København "Women Deliver". Med over 70 arrangementer og 3000 besøgende i Den Grå Kødby vidnede Talk Town om behovet for en debatfestival om køn, ligestilling og feminisme.


 

Kvindelige flygtninge i Europa og Danmark

Mængden af asylansøgere der ankommer til Europa og Danmark er væsentlig mindre end ved samme tid sidste år. I 2015 ankom over 1 mio. flygtninge til Europa og af disse søgte omkring 21.000 asyl her i Danmark. I år er begge disse tal faldet, men behovet for at sætte fokus på gruppen af kvindelige flygtninge er ikke blevet mindre.

Den betragtning var der mange der var enige med os i. Der var fuldt hus og lang venteliste til Kvinderådets konference i Fællessalen på Christiansborg 1. december. Folk kom som professionelle der arbejder med asylansøgerne i kommunerne og på asylcentrene; som advokater der rådgiver og fører sager; som frivillige der samarbejder med kommunerne, i lektiecafeerne og rådgiver flygtninge; som organisationsfolk der både arbejder internationalt og nationalt, og som politikere der sætter rammerne. Bredden i tilmeldingsskaren var mere end god at se.

Konferencen var et forsøg på at afdække de oplevelser og vilkår en kvindelig flygtning kan møde fra hun sætter sin fod i Europa, til hun har fået asyl i Danmark og påbegynder et integrationsforløb i en kommune. Hvad oplever kvinderne, hvordan tager EU, Danmark, danske kommuner og danske organisationer og frivillige hånd om kvinderne?

Der blev lyttet og der blev diskuteret og der blev kastet ting på bordet af oplægsholderne. Hvordan hjælper og beskytter man den kvinde, der på sin flugt op gennem Europa, bliver voldtaget i et land, hvis sprog hun ikke kender, hvor hun ikke aner hvor hun skal henvende sig og hvor hun måske mest af alt bare vil videre op til det land hvor hun har tænkt sig at søge asyl? Hvordan bliver kommunerne bedre til at se de kvindelige flygtninges kompetencer? Hvordan får vi arbejdet med konventionerne så de grunde der er til at mange kvinder flygter bedre afspejles i disse? Hvordan får vi bedst kommunikeret danske ideer om ligestilling til de nye medborgere? Et udpluk af nogle af de problematikker der blev rejst og som vi vil arbejde videre med.

 

Vi fik støtte af Europa-nævnet og Kvindernes Bygnings Fond til at afholde konferencen.

se oplæg fra konferencen her

Ny regering, gammel rollefordeling

VLAK regeringen har fået berettiget tæsk fra mange sider, fordi dens mest indflydelsesrige udvalg er helt og aldeles renset for kvinder. Det er en herreklub, der fremover skal koordinere hvad der skal ske, mens regeringens kvinder tager sig af det der med børn, socialt udsatte, sundhed, ældre og ligestilling. Vi kimser ikke af 'kvindeområderne', for de er vigtige, men af den kønsstereotype fordeling af ansvarsområder og magt.

Ligestillingsministeren, der også er minister for nordiske anliggender, er fremover placeret i udenrigsministeriet. Det kunne ligne en dårlig joke at lægge ligestillingen der, hvor man netop ikke beskæftiger sig med de nationale forhold. Men vi nøjes med at konstatere, at de nordiske anliggender allerede bor i udenrigsministeriet, og dermed bliver ligestillingen familiesammenført med dem, der har det store overblik over, hvad der sker i Norden og resten af verden. Og det er måske slet ikke så tosset al den stund der virkelig er brug for inspiration udefra, når det gælder innovation af dansk ligestillingspolitik. Ligestillingsafdelingen forventes at flytte til udenrigsministeriet inden nytår, og vi håber de får glæde af de nye rammer og kolleger.      

Karen Ellemann og FNs verdensmål

Som minister for ligestilling bliver det Karen Ellemanns opgave at lægge en plan for, hvordan Danmark skal arbejde med at realisere FNs mål om kvinders og pigers ligestilling. Kvinders og pigers ligestilling er et af de 17 nye FN mål, og ligestilling er mere end et selvstændigt mål, det skal også tænkes  ind i de øvrige 16 mål. Det geniale ved målene er, at de både er globale og nationale, og der er udarbejdet indikatorer, der gør det muligt at måle resultater. Der bliver lavet en dansk handlingsplan for arbejdet med målene, og Kvinderådet har inviteret ligestillingsministeren til dialog om, hvordan vi sammen kan sikre en ambitiøs proces i arbejdet med målene.

FNs Kvindekommissions samling

Den 61. samling finder sted i New York fra 13. - 24. marts 2017. Hovedtemaet er "Women's economic empowerment in the changing world of work". Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund deltager i den danske delegation, og inden samlingen er Kvinderådet vært for et NGO- forberedelsesmøde, hvor Kvinderådets medlemsorganisationer er velkomne til at deltage.

Mødet foregår i Kvinderådet sekretariat mandag d. 16. januar kl. 17 - 19.

 

Følg  forberedelserne til CSW her

Konference i Casablanca: Vold mod kvinder

Kvinderådet var i godt internationalt selskab, da vi markerede 25. november - den internationale dag mod vold mod kvinder - med en konference om udfordringer og effektive strategier til at bekæmpe vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika (MENA). Konferencen 25.-26. november foregik i Casablanca, Marokko, og den var arrangeret af vores partner FLDF, som er en ledende  marokkansk kvinde-NGO.

Talere fra Marokko, Algeriet, Tunesien, Jordan, Egypten og Palæstina tegnede et billede af en region med meget få fremskridt for kvinder, ringe eller ingen kontakt mellem civilsamfund og stat/regeringer og store huller i den lovgivning, der skal beskytte piger og kvinder mod vold. Tunesien dog som det gode eksempel på reel forbedring af lovgivning og inddragelse af civilsamfundet.

Hvordan bruger man netværk til at fremme kvinders rettigheder, var et af konferencens hovedspørgsmål. Der er mange og velfungerende netværk i regionen, både nationale og regionale. Og både Tunesien og Marokko har haft succes med at samle kvindeorganisationer om krav om ny lovgivning. Men udfordringerne er mange: konkurrence mellem organisationer, ønske om synlighed på bekostning af den fælles sag, mangel på talspersoner i ministerier og blandt politikere, ingen penge til at drive netværk for, mangel på mærkbare resultater.

Det er udfordringer, vi kan nikke genkendende til som danske NGOer. Men vi har en tradition for samarbejde mellem stat og civilsamfund, som er meget velfungerende sammenlignet med realiteten i de fleste MENA-lande, vi har bedre lovgivning og gode institutioner som krisecentre, modtagecentre for voldtægtsofre osv, osv .

På trods af de store forskelle mener vi, at vores erfaringer samt erfaringer fra andre europæiske lande kan være med til at inspirere vores partnere i MENA. På konferencen var der derfor talere fra Danmark og Frankrig. Kvinderådet havde inviteret Søren Feldbæk fra Ligestillingsafdelingen (pt. på orlov i Etiopien) til at tale om, hvorfor og hvordan ministeriet samarbejder med danske NGOer om implementeringen af den danske handlingsplan om vold mod kvinder.  Det løfter kvaliteten at implementere gennem NGOer, der kender den virkelighed, det hele handler om, var hovedbudskabet. Den franske taler fremhævede bl.a., at man i Frankrig har en ligestillingsansvarlig i alle ministerier. Hun fremhævede også den nye franske lov om prostitution, der er inspireret af den nordiske model.

Konferencen vedtog en resolution, der understøtter ideen om at etablere et regionalt voldsobservatorium med fokus på vold mod kvinder.

 

Konferencen var en del af Kvinderådet, LOKK og Danners program under Det Arabiske Initiativ.

Fra Kvinderådets egen verden - ny strategi

Kvinderådets styrelse har taget hul på at sætte de strategiske mål for Kvinderådets arbejde i de kommende år. Som kvindeorganisation med mere end 100 års indsats i bagagen er det vigtigt med jævne mellemrum at analysere Kvinderådets rolle og muligheder i sammenhæng med de samfundsmæssige forandringer, at skærpe profilen og målrette ressourcerne i forhold til den indflydelse, vi ønsker at have.

Vi regner med at kunne præsentere Kvinderådets medlemsorganisationer for resultaterne af den strategiske debat på generalforsamlingen søndag d. 2. april 2017.  

Betaler du din skat med glæde?

Hvis du er en af dem, der gerne betaler skat og ikke er optaget af topskattelettelser og den slags, så har vi alle tiders gode julegaveide til dig: Giv dig selv et støttemedlemskab af Kvinderådet. Du kan være helt sikker på, at du ikke kan trække dit bidrag til Kvinderådet fra i skat, da Kvinderådet ikke længere er omfattet af reglerne for fradrag. Slå til nu og indsæt 200 kr. på Kvinderådets konto 2191 - 8010 006 598. Hvis du synes, du fortjener en lidt større fradragsfri gave, er du velkommen til at indbetale et større beløb, du bestemmer selv. Gaven kan købes over nettet, du slipper for at stå i hente-pakke-kø, og du spreder glæde langt ind i Kvinderådets bankende, feministiske hjerte.  

Julehilsen til læserne

Vi ønsker Kvinderådets medlemmer, samarbejdspartnere og venner glædelig jul og godt nytår. Sekretariatet er lukket fra d. 23. december til d. 2. januar.