Ny strategi for dansk udviklingspolitik

Udenrigsminister Kristian Jensen lancerede forslaget til ny udviklingsstrategi på Folkemødet på Bornholm. Nu er forslaget i høring, og alle kan sende høringssvar på mail til udvikpolhoering@um.dk senest 5. august 2016.

Vi er glade for, at ligestilling fremhæves som et af de vigtige indsatsområder i den nye strategi:

"Vi vil lade vores tilvalg følge den landekontekst, som vi engagerer os i. Vi har samtidig valgt at

løfte fem verdensmål op som Danmarks globale udviklingspolitiske mærkesager, vi vil forfølge

særligt aktivt i internationale forhandlinger og globale samarbejder: mål 5 (ligestilling), mål 7

(bæredygtig energi), mål 13 (klima), mål 16 (fred, retfærdighed, institutioner), mål 17

(partnerskaber)." (s. 6 i strategien) Men lige så vigtigt er det at se på, hvordan Danmark vil fremme ligestilling. For os er sikringen af kvinders og pigers menneskerettigheder helt afgørende, og med det udgangspunkt vil vi  nærlæse strategien og tage del i debatten.   

link til strategien http://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/NewsDisplayPage/?newsID=2596F7BF-76ED-4A3D-8547-5F6DB6C4D7B0