Women Deliver

Den store internationale konference om kvinder og pigers sundhed og rettigheder Women Deliver 16 - 19 maj i København samlede et stort antal internationale gæster og blev dækket intenst af danske medier. Konferencen blev holdt et halvt års tid efter vedtagelsen af de nye FN verdensmål, og den har medvirket til at konkretisere, hvordan mål 5 om kvinder og piger spiller sammen med de øvrige 16 mål, og hvordan målene kan nås.

 Kampagnen Deliver for good er et godt baggrundsmateriale, der kan bruges i det videre arbejde for at fastholde fokus på mål 5 og samspillet med de øvrige verdensmål. Her  er udvalgt 12 centrale temaer, der er afgørende for at fremme kvinders ligestilling. Alle temaer er beskrevet og underbygget med data og case stories, og der er en overskuelig oversigt over, hvordan de enkelte temaer relaterer sig til de forskellige verdensmål. Lige til at gå til når det handler om fortalervirksomhed/lobbyisme/aktivisme. Vi anbefaler.  

http://womendeliver.org/deliver-for-good/