Kvinderådet og Porno og Samfund - fælles foretræde om hadytringer og sexisme

Vi har søgt foretræde for Folketingets ligestillingsudvalg på baggrund af den seneste tids adskillige eksempler på hævnporno og uhensigtsmæssig seksuel adfærd på skoler og i gymnasier, hvor børn, unge og kvinder er blevet udstillet seksuelt med alvorlige sociale og psykologiske konsekvenser til følge. Disse fænomener er i sig selv et symptom på det skred, der er sket i opfattelsen af, hvad man kan tillade sig overfor hinanden som mennesker såvel online på de sociale medier, som offline, og herunder især, hvad man kan tillade sig overfor piger og kvinder. Porno & Samfund og Kvinderådet vil derfor gerne starte en mere indgående debat og rejse spørgsmålet, om der er en sammenhæng mellem dette og den adfærd, der opleves på de elektroniske medier, hvor også børn og unge i stigende omfang oplever porno. Danmark var sidste år vært for Nordisk Ministerråds konference om hadytringer, og med foretrædet  vil vi gerne presse på for at der kommer noget politisk handling ud af konferencen