Hjælp socialministeren med at finde 4 millioner

Ordningen med hurtig og gratis psykologhjælp til kvinder på krisecentre har været en succes, viser en evaluering. Nu er forsøgsperioden udløbet, men socialminister Karen Ellemann har ikke fundet en løsning, så tilbuddet kan fortsætte. Det handler om 4 millioner kroner. Mere hvis alle tog imod tilbuddet, men det gør alle ikke. Selv om man ganger beløbet med to er det et meget lille beløb - kvindernes og børnenes situation taget i betragtning. På det andet åbne samråd om sagen i Folketingets ligestillingsudvalg sagde Karen Ellemann, at kvinderne havde mulighed for at blive henvist til psykologbehandling via egen læge. Det er rigtigt, men de lange ventetider betyder, at de ikke kan få den akutte hjælp, som netop er pointen i forsøgsordningen. Behovet for hurtig og gratis psykologhjælp til de voldsramte kvinder er vokset ud af krisecentrenes mangeårige erfaringer. Dem bør der lyttes til, og  vi tror fortsat på, at der kan skabes et flertal for at fortsætte ordningen. Alle de partier, der sædvanligvis har fokus på vold mod kvinder, må gå sammen om at løse det her problem.

Samrådet var indkaldt på initiativ af Rasmus Horn Langhoff og Yildiz Agdogan (S) se det åbne samråd        her