Nyhedsbrev nr 93 december 2015

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 18.12.2015
ISSN nr. 1901-1466

Tak for i år

Vi ønsker alle medlemmer og læsere en rigtig dejlig jul og et godt nytår.

Det har været et forrygende travlt, udfordrende og givende år for Kvinderådet. Først var der FNs Kvindekommissions møde i New York, hvor Nanna Højlund rapporterede hjem til den danske offentlighed. 8. marts bakkede vi op om nej til sexkøb. I april tog vi tråden op fra Nordisk Forum2014 og inviterede til bred, feministisk debat og fredagsbar i Møllegade, København. Vi lovede at gøre dette til en fast halvårlig begivenhed, og Møllegade 2 mødet blev holdt i september. På Folkemødet kunne man møde Kvinderådet sammen med FOA og 3F til debat og teater om kvinder på arbejdsmarkedet, og sammen med Enhedslisten lagde vi op til en levende diskussion om sexisme i et stuvende fuldt telt.

100-året for kvinders valgret har sat sit tydelige præg på året, og der er skabt et momentum, som vi skal gribe. Kvinderådet udgav antologien "Øjeblikke af frihed" med 22 vidt forskellige bidrag om, hvordan kampen for kvinders rettigheder har præget kvinders liv og arbejde. 100 år - 100 kr. - et uimodståeligt tilbud synes vi selv. Køb den eller find den på biblioteket.

På en strålende solskinsdag var vi med i Grundlovsoptoget. Dansk Kvindesamfund havde lagt et enormt arbejde i at organisere genopførelsen af kvindetoget i 1915, og det lykkedes ud over al forventning. Kvinderådets medlemsorganisationer var talstærkt til stede. En herlig dag.

Valg, og nok et valg. Først fik vi ny regering og dermed også ny ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby, og en række nye ligestillingsordførere. Så var der ekstraordinær generalforsamling med valg af Nanna Højlund som ny forkvinde for Kvinderådet.

Efteråret er fløjet af sted. Finanslovforhandlinger og lovforslag om bl.a. tilbagerulning af lov om ligeløn (kønsopdelte lønstatistikker) og barselsfond til selvstændige samt forslag om indsatsen i forhold til voldtægt har optaget Kvinderådet.

Vi håbede til det sidste, at de drastiske nedskæringer på ulandsbistanden ikke ville ramme Det Arabiske Initiativ og dermed vores program om bekæmpelse af vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika. Sammen med LOKK og Danner har vi etableret gode samarbejder med kvindeorganisationer i Tunesien, Marokko og Egypten, og den slags partnerskaber udvikles og bærer frugt i længere forløb. Men vi gik ikke fri, og derfor har vi måttet skære ind til benet for at kunne fortsætte vores aktiviteter.

Der skete meget mere i 2015 - følg med på www.kvinderaadet.dk og på https://www.facebook.com/Kvinderaadet/

Adam, Eva og pengene. Invitation til Nytårskur - kryds ved 26/1

Kvinderådet inviterer medlemmerne til den årlige Nytårskur på Christiansborg. Tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 17 til 19 er vi værter for en debat med politikerne, og denne gang er temaet samfundsøkonomi og ligestilling. "Adam, Eva og pengene" kalder vi mødet. ADAM er navnet på den regnemodel, der bruges i finansministeriet og er udgangspunkt for finanspolitikken. Men hvad nu hvis man ser på økonomien på en anden måde? Betyder regnemodellerne og de økonomiske teorier bag noget for, hvor meget ligestilling vi får i samfundet. Og hvad vil det egentlig sige, at noget kan betale sig?

Vi sender det endelige program ud i begyndelsen af det nye år. Tilmeld dig allerede nu på kvr@kvinderaad.dk