Det Arabiske Initiativ giver håb

Foto: Den syriske menneskeretsadvokat Laila Alodaat taler ved konferencen


 

Giver det mening at sammenligne seksuel vold mod kvinder i så forskellige lande som Egypten, Danmark, Marokko, Syrien, Libanon, Sverige og Tunesien? Er der fælles træk i den måde medierne i disse lande kommunikerer om seksuel vold? Er stereotype manderoller i Libanon interessante for feminister i Danmark? Ja, ja og ja.

 

I maj gennemførte Kvinderådet en international konference om seksuel vold mod kvinder i Mellemøsten, Nordafrika og Danmark. Den ene dag var der fokus på seksuel vold og medier, kønsroller, kønsidentitet og aktionsformer. Næste dag var koncentreret om seksuel vold i krig og konflikt med konkret udgangspunkt i FN resolution 1325 og situationen i Syrien. Den gennemgående reaktion under konferencen og i den efterfølgende evaluering var, at der er så meget fælles gods at tale ud fra og så meget inspiration at hente, at denne form for internationalt samarbejde simpelthen giver håb, som det blev sammenfattet af en deltager.

 

Et emne, der i særlig grad vakte interesse, var spørgsmålet om hvordan man kan arbejde med stereotype forestillinger om maskulinitet. Seksuel vold og chikane i det offentlige rum er et andet eksempel på et fænomen, der udfolder sig i samtlige lande, og hvor det giver rigtig god mening at diskutere, hvordan forskellige former for aktivisme virker.

 

Konferencer alene gør ikke i sig selv den store forskel. Det gør derimod de langvarige, solide partnerskaber mellem kvindeorganisationer i MENA og Danmark. Gennem Det Arabiske Initiativ har vi mulighed for at støtte kvindeorganisationernes arbejde for rettigheder, indflydelse og demokrati. Vi er med til at opbygge stabile netværk, der giver kvinderne større gennemslagskraft i deres samfund. Vi er med til at fremme vidensdeling, og vi bliver selv klogere. Så selv om det er lidt sværere at måle effekterne af den slags projekter, end det er at måle på antal byggede veje eller vaccinerede børn, er vi igen blevet bekræftet i værdien af internationalt samarbejde mellem feminister.

 

Kvinderådet, LOKK og Danner er i fællesskab partner under Det Arabiske Initiativ med et program om bekæmpelse af vold mod kvinder. Konferencen blev arrangeret i samarbejde med KVINFO og Euro-Mediterranean Human Rights Network. 

 

  • Læs mere om Det Arabiske Initiativ her: