Tam ligestillingsdebat i Folketinget

Den årlige folketingsdebat om regeringens handlingsplan for ligestilling fandt sted d. 24/3. Det var en stilfærdig omgang uden overraskelser. Kvinderådets generelle indtryk af handlingsplanen er, at der er gode hensigter, det er f.eks. positivt at regeringen anerkender sexisme og sexchikane på arbejdsmarkedet som et samfundsproblem. Men der er meget lidt substans i handlingsplanen i form af specifikke, målbare og tidsfastsatte målsætninger samt indikatorer. Planen er spækket med formuleringer om at man vil ’følge op på’ og ’samle op på’, men hvad der konkret skal opnås, hvordan og hvornår er ikke særlig klart. Det er for løst og uambitiøst, og der mangler væsentlige områder af ligestillingspolitikken. F. eks er der ikke et eneste ord om, hvordan regeringen vil opnå en mere lige fordeling af barselsorlov, selv om regeringen ved mange lejligheder har fastholdt, at man tilstræber mere ligestilling på dette område, selv om man ikke vil lovgive om mere barsel til fædre.

Vi undrer os over, at handlingsplanen fuldstændig forbigår FNs Kvindekonvention (CEDAW) og Europarådets konvention om bekæmpelse af vold mod kvinder (Istanbulkonventionen), som Danmark har ratificeret. Hvordan vil man sikre øget kendskab til og brug af konventionerne?

Kvinderådet havde forud for debatten skrevet til ordførerne, hvor vi bl.a. andet leverede en perlerække af konkrete forslag til, hvordan ligestillingsarbejdet i kommuner og regioner kan forbedres.