Bevar Kvinfo

8 Juni 2017

Det statslige ligestilllings-setup er i forvejen svagt og underfinansieret, så det er ikke færre institutioner, der er behov for. Tværtimod. Vi mener, det er en statslig opgave at tilvejebringe de nødvendige midler til en institution af KVINFOs karakter. Derfor opfordrer vi Folketingets politikere til at sikre det økonomiske grundlag for KVINFOs fortsatte eksistens med biblioteket og vidensformidling som naturligt centrum, udtalte Kvinderådets generalforsamling d. 4. april.

Kvinderådet var sammen med Mainstreamingnetværket initiativtager til et åbent brev fra 29 organisationer med støtte til KVINFO bragt som annonce i Politiken 7. april.

Siden har der været adskillige samråd i folketinget, hvor både Mette Bock og Inger Støjberg er blevet gået på klingen i forhold til deres udmeldinger om at trække støtten til hhv. biblioteket og Mentornetværket. 

https://www.facebook.com/bevarkvinfo/ kan man holde sig opdateret om kommende begivenheder til støtte for KVINFO.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold