Barsel til fædre mindsker løngabet

17 Marts 2017

I familier, hvor far tager en større del af barslen, reduceres lønforskellen mellem far og mor i to til fire år efter barnets fødsel. Der, hvor effekten er størst, reduceres forskellen med helt op til 14.000 kroner om året (i 2016-priser), hvis far tager en uges ekstra barsel. Da fars barsel har en mindre betydning for hans egen indtjening, betyder denne reduktion i lønforskellen at også den samlede indkomst i husholdningen stiger, hvis far tager mere barsel. Resultaterne stammer fra en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som undersøger effekten af fem reformer af barselsorloven implementeret i 1989, 1994, 1997, 1998 og 2002, og som alle, på den ene eller anden vis, påvirker fars tilskyndelse til at tage barsel. Analysen fokuserer på familier, der fik deres første barn fra ét år før til ét år efter de pågældende reformer af barselsorloven, skriver Rockwoolfondens forskningsenhed.

vippe.png

Hvis far tager en uges ekstra barsel, reduceres lønforskellen mellem mor og far med op til 14.000 kr.

Signe Hald Andersen, Rockwool Fonden, fortalte om undersøgelsen på FIU-ligestillings 8. marts konference om ligeløn. Se rapporten her  


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold