Arrangementer

Generalforsamling og temamøde

9 Marts 2018
Dato: 
08.04.2018 10:00 - 16:00

Hver medlemsorganisation har ret til 3 pladser på generalforsamlingen og dermed 3 stemmer. Derudover har styrelsesmedlemmer stemmeret. Stemmer kan kun bæres ved personligt fremmøde. Eventuelle suppleanter for de faste delegerede skal tilmeldes Kvinderådets sekretariat.

adresse: 

Møderiet, Mellemfolkelig Samvirke, Fælledvej 12

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold