Vedr.: Redegørelse/ Perspektiv- og handlingsplan 2018

14 Marts 2018

Til Ligestillingsministeren

Kvinderådet har drøftet ligestillingsministerens handlingsplanen for 2018, og vil i denne forbindelse komme med nogle kommentarer, som vi håber, du kan bruge.

Vi tilslutter os naturligvis fuldt udsagnet om, at ligestilling er udgangspunkt for vores demokrati og ser derfor også frem til ministerens arbejde med at sikre lige muligheder for alle uanset køn og etnicitet. Derfor ser vi positivt på, at der er fokus på etniske kvinder og LBGTI-personer. Ligesom vi støtter alle tiltag, der opfylder FNs verdensmål.

Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2018

13 Marts 2018

 

Til kontaktudvalget for Europa 2020-strategien.

Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2018 som udsendt til Europakontaktudvalgets møde den 6. marts 2018.

Resume:

Brev til justitsministeren

13 Marts 2018

Vedr. Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”

Generalforsamling og temamøde

9 Marts 2018
Dato: 
08.04.2018 10:00 - 16:00

Hver medlemsorganisation har ret til 3 pladser på generalforsamlingen og dermed 3 stemmer. Derudover har styrelsesmedlemmer stemmeret. Stemmer kan kun bæres ved personligt fremmøde. Eventuelle suppleanter for de faste delegerede skal tilmeldes Kvinderådets sekretariat.

adresse: 

Møderiet, Mellemfolkelig Samvirke, Fælledvej 12

Kvinderådets kommentarer til "Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020"

6 Marts 2018

Kvinderådet takker for muligheden for at komme med forslag om initiativer i forbindelse med ”Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020. Vi ønsker at støtte det nordiske samarbejde og vil i den forbindelse gøre opmærksom på følge områder, som Kvinderådet har særligt fokus på:

Rapport til FNs Tortur Komite

5 Februar 2018

Vi har sammen med 17 andre organisationer afleveret en rapport (List of Issues Prior to Reporting) til FNs Tortur Komite fyldt med forslag til spørgsmål, som vi håber Komiteen vil tage op med Danmark. Vores inputs har været ift. vold mod kvinder og de nye tal fra Socialstyrelsen, der viser at over 4000 henvendelser fra kvinder til landets krisecentre i 2016 blev mødt med et ”der er ikke plads”.

Støttemedlem

4 Juni 2014
flyer_støttemedlem.jpg
Hvad med et støttemedlemsskab i kvinderådet, se her.....
Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold