Åbent brev til Karen Ellemann

7 November 2016

Kvinderådets styrelse ser med stor bekymring på LOKKs økonomiske situation, der reelt vil betyde lukning af sekretariatet ved årets udgang, hvis der ikke findes en hurtig løsning. Vi vil derfor opfordre dig til at gå i dialog med LOKK og med folketingets øvrige partier med henblik på at finde en løsning, så LOKK undgår lukning af det helt nødvendige sekretariat.

Kvindelige flygtninge i Europa og Danmark

14 Oktober 2016
Dato: 
01.12.2016 09:00 - 13:00

Baggrund :

I 2015 ankom over 1 mio. flygtninge til Europa og flere kommer til. Blandt disse er kvindelige flygtninge, der er dobbelt sårbare – dels fordi de er flygtninge og dels som mulige ofre for kønsspecifikke overgreb. Nogle af disse kvinder er i dag i Danmark. Konferencen er et forsøg på at afdække de oplevelser og vilkår en kvindelig flygtning kan møde fra hun sætter sin fod i Europa, til hun (og evt. familie) har fået asyl i Danmark og er blevet tildelt en bopælskommune for de næste tre år. Hvad oplever kvinderne, hvordan tager EU, Danmark, danske kommuner og danske organisationer og frivillige hånd om kvinderne.

adresse: 
Fællessalen, Christiansborg

Regeringens 2025-plan

7 Oktober 2016

Regeringens 2025-plan rammer kvinder og mænd forskelligt, siger Søren Heisel, 3F, i dette debatindlæg. Inspirerende læsning her ved Folketingets åbning. Link til debatindlæg.

Skat og Ligestilling

21 September 2016

Skattelovgivning og skatteunddragelse har ligestillingsmæssige konsekvenser, selv om skiftende danske regeringer har nægtet overhovedet at kønskonsekvensvurdere skattelovgivningen, konkluderede styrelsesmedlem i Kvinderådet Inge Henningsen i sit oplæg til Kvinderådets repræsentantskabsmøde 14.

Flertal for øremærket barsel til mænd

15 September 2016

Udtalelse vedrørende barselrettigheder til mænd vedtaget på Kvinderådets repræsentantskabsmøde d. 14/9-2016:

Flertal for øremærket barsel til mænd

Når man spørger den danske befolkning, er der et flertal for 12 ugers øremærket barsel til mænd. 56% er positive eller overvejende positive, det viser en Gallup undersøgelse fra juli i år.

Åbent brev til Ligestillingsministeren og Udenrigsministeren

13 Marts 2016

Kvinders ligestilling: Hvorfor sætter Danmark vores status som rollemodel på spil?

Danmark har historisk indtaget en global førerposition sammen med vores nordiske nabolande, når det kommer til kvinders indflydelse, ligestilling og sundhed, herunder beskyttelse af voldsudsatte kvinder og bekæmpelse af kønsrelateret vold. Vi har taget føringen, når konventioner er blevet ratificeret og vi har spillet en vigtig rolle i at fremme arbejdet for ligestilling mellem kønnene. Det har stor betydning for kvinder globalt, når Danmark går foran som rollemodel og deler ud af viden og erfaring i forhold til hvordan ligestilling realiseres i det levede liv. Det er nemlig den bedste sikring af, at andre stater søger at leve op til deres forpligtelser om at sikre kvinders rettigheder.

 

Danmarks viden og erfaringer er eftertragtede, når vi deltager i internationale fora omkring arbejdet for kvinders ligestilling. Samtidig er det også en arena, hvor konservative eller patriarkalske organisationer søger at rulle helt basale rettigheder tilbage, som retten til abort i Mellemamerika.

 

Kvinders adgang til rettigheder og ligestilling er ikke givet på forhånd, men udfordres kontinuerligt af krige, kriser, patriarkalske og kvindeundertrykkende normer og strukturer.

Ny handlingsplan om ligestilling

26 Februar 2016

Hvert år i februar kommer ligestillingsministerens Perspektiv- og handlingsplan, der udstikker rammerne for det fortsatte ligestillingsarbejde. Om årets Perspektiv- og handlingsplan udtaler vores forkvinde Nanna Højlund "Der peges på en bred vifte af relevante indsatsområder bl.a.

Øjeblikke af frihed

7 Oktober 2015
bog1.jpg

Kvinderådets festskrift for 100 års valgret.

Gaveidé til dine/jeres medarbejdere, samarbejdspartnere, frivillige, familiemedlemmer, venner og …

Citater fra bogen:

”Da jeg som 22-årig og studerende fortalte min mor …, at jeg var gravid, er det en af de eneste gange, hvor jeg har hørt min mor tøve fem sekunder for længe, før hun sagde: ”Tillykke, …”

”Jeg skulle forberede mig på at være eneste kvinde og ikke en ønsket en af slagsen”.

"

Støttemedlem

4 Juni 2014
flyer_støttemedlem.jpg
Hvad med et støttemedlemsskab i kvinderådet, se her.....
Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold