NGO rapport om Istanbulkonventionen

9 Januar 2017
Danmark skal leve op til Istanbulkonventionens bestemmelser om bekæmpelse af vold mod kvinder. Kvinderådets voldsobservatorium har sammen med andre NGOer kastet et kritisk blik på den danske indsats og har formuleret en række anbefalinger til forbedringer. Rapporten er sendt til GREVIO, som er det organ, der overvåger overholdelse af konventionen. Link til rapport....

Nyhedsbrev nr. 96 december 2016

16 December 2016
Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 15.12.2016

ISSN nr. 1901-1466

Præsentationer fra konferencen 1. dec. 2016

6 December 2016

Christine Bloch, Senior Advocacy Officer - Geneva, the Women’s Refugee Commission, link til præsentantion...

Pierette Pape, Policy and Campaigns Director, European Women’s Lobby, link til præsentation...

Regionsleder Gitte Nielsen og Socialkonsulent Helle Kjems Røde Kort, link til præsentation.....

Konsulent Kefa Abu Ras, projekt "Vejen til viden" link til præsentation.....

Formand for Refugees Welcome Michala Clante Bendixen, link til præsentation 

Talk Town åbner for ansøgninger til festivalprogram

6 December 2016
talk_town_17.jpg

Talk Town - en debatfestival for køn, ligestilling og feminisme søger medvirkende til tre dages festimal på Københavns Hovedbibliotek d. 18. - 20. maj 2017

Talk Town er den årlige "ø" i Danmark, hvor vi samler alle, der vil diskutere mænd og kvinders vilkår i samfundet og opleve, hvad der rører sig på den køns- og ligestillingspolitiske scene. Festivalen har et bredt program fra økonomi, arbejdsliv, kvinder på flugt, børneopdragelse og tilmed kunst og kultur. Samtidig kan du opleve et sprudlende inferno af aktører og artister fra over- og undergrund, link til pressemeddelelse.... 

Åbent brev til Karen Ellemann

7 November 2016

Kvinderådets styrelse ser med stor bekymring på LOKKs økonomiske situation, der reelt vil betyde lukning af sekretariatet ved årets udgang, hvis der ikke findes en hurtig løsning. Vi vil derfor opfordre dig til at gå i dialog med LOKK og med folketingets øvrige partier med henblik på at finde en løsning, så LOKK undgår lukning af det helt nødvendige sekretariat.

Regeringens 2025-plan

7 Oktober 2016

Regeringens 2025-plan rammer kvinder og mænd forskelligt, siger Søren Heisel, 3F, i dette debatindlæg. Inspirerende læsning her ved Folketingets åbning. Link til debatindlæg.

Skat og Ligestilling

21 September 2016

Skattelovgivning og skatteunddragelse har ligestillingsmæssige konsekvenser, selv om skiftende danske regeringer har nægtet overhovedet at kønskonsekvensvurdere skattelovgivningen, konkluderede styrelsesmedlem i Kvinderådet Inge Henningsen i sit oplæg til Kvinderådets repræsentantskabsmøde 14.

Flertal for øremærket barsel til mænd

15 September 2016

Udtalelse vedrørende barselrettigheder til mænd vedtaget på Kvinderådets repræsentantskabsmøde d. 14/9-2016:

Flertal for øremærket barsel til mænd

Når man spørger den danske befolkning, er der et flertal for 12 ugers øremærket barsel til mænd. 56% er positive eller overvejende positive, det viser en Gallup undersøgelse fra juli i år.

Åbent brev til Ligestillingsministeren og Udenrigsministeren

13 Marts 2016

Kvinders ligestilling: Hvorfor sætter Danmark vores status som rollemodel på spil?

Danmark har historisk indtaget en global førerposition sammen med vores nordiske nabolande, når det kommer til kvinders indflydelse, ligestilling og sundhed, herunder beskyttelse af voldsudsatte kvinder og bekæmpelse af kønsrelateret vold. Vi har taget føringen, når konventioner er blevet ratificeret og vi har spillet en vigtig rolle i at fremme arbejdet for ligestilling mellem kønnene. Det har stor betydning for kvinder globalt, når Danmark går foran som rollemodel og deler ud af viden og erfaring i forhold til hvordan ligestilling realiseres i det levede liv. Det er nemlig den bedste sikring af, at andre stater søger at leve op til deres forpligtelser om at sikre kvinders rettigheder.

 

Danmarks viden og erfaringer er eftertragtede, når vi deltager i internationale fora omkring arbejdet for kvinders ligestilling. Samtidig er det også en arena, hvor konservative eller patriarkalske organisationer søger at rulle helt basale rettigheder tilbage, som retten til abort i Mellemamerika.

 

Kvinders adgang til rettigheder og ligestilling er ikke givet på forhånd, men udfordres kontinuerligt af krige, kriser, patriarkalske og kvindeundertrykkende normer og strukturer.

Ny handlingsplan om ligestilling

26 Februar 2016

Hvert år i februar kommer ligestillingsministerens Perspektiv- og handlingsplan, der udstikker rammerne for det fortsatte ligestillingsarbejde. Om årets Perspektiv- og handlingsplan udtaler vores forkvinde Nanna Højlund "Der peges på en bred vifte af relevante indsatsområder bl.a.

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold