Køn, klima, energi og vækst

21 November 2014

I dag deltog Kvinderådet i Europakontaktudvalgets møde med udenrigsministeren om energi og vækst i Europa2020-strategien. Her fremførte Inge Hennningsen fra Kvinderådet, at når det drejer sig om forskning- og udviklingsarbejde i forbindelse med energi- og klimapolitikken, er det vigtigt ikke bare at satse på det teknologiske område.  En bæredygtig  klimapolitik involverer i høj grad befolkningens forbrugs- og handlingsmønstre, dvs der er brug for sociologisk, antropologisk og humanistisk viden. Ydermere bør den

Nethad, demokrati og ytringsfrihed

7 November 2014

Ytringsfrihed er fundamentalt i et demokrati. Med internettets stigende udbredelse har samtalen i det offentlige rum imidlertid ændret sig. I dag er kommentarer på de sociale medier, blogindlæg, mails og SMS'er i høj grad præmisleverandører for diskussionen. I princippet er dette en udvidelse af demokratiet, idet mange flere nu ikke bare har ret til, men også mulighed for at ytre sig offentligt. I praksis oplever man imidlertid en modsatrettet tendens som i høj grad rammer kvinder.

Støttemedlem

4 Juni 2014
flyer_støttemedlem.jpg
Hvad med et støttemedlemsskab i kvinderådet, se her.....
Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold